• Nihat Dönmez

    Nihat Dönmez

    "...denetimde tasarruf olmaz, denetimde tasarruf eden, itibarı gidendir..."

Ana Sayfa

SİTE YÖNETİMİ DENETİMİNDE TASARRUF OLMAZ; DENETİMDE TASARRUF EDEN, İTİBARI GİDENDİR .

Sitelerin Yönetim Kurulları, sitedeki kat malikleri tarafından, site yönetim planını maddelerine göre büyük teveccühlerle
ve güvenle seçilerek hizmete başlarlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, özel hayatlarından, ailelerine, hobilerine ayıracakları saatlerden ayırarak hatta çalarak, hafta sonunu neredeyse tam gün, diğer günler mesaiden gelince, o günün geç saatlerine kadar toplantı yapmakla, evrak incelemekle, bilip-bilmeden önüne gelen evraklara imza atmakla geçirirler.
Yönetim Kurulunu malikler adına denetlemekle görevli olan, Denetçi veya Denetim Kurulları hiçbir sorumluluk taşımadığından, belli aralıkla yapmak durumunda oldukları denetimleri yapmazlar ve yıl sonu çok kısa sürede bir denetim yapmaya girişirler.

Muhasebe adı altında tutulan ve takip edilen tüzel kişiliksizlikten dolayı belli standartlarda takip edilmediğinden, yapılan mali denetimlerde açıklar ancak yıl sonunda ortaya çıkar.
Yönetim Kurulları, gecelerini gündüzlerine katarak, özel hayatlarından, hobi ev ailelerine ayıracakları zamanları siteye harcamış olmalarına rağmen tüm sene ve özellikle yıl sonu malikler, temsilciler kurulu önünde denetim stresi yaşarlar ve genellikle de hak etmedikleri hakaret, ayıplama, hatta adli davalar konu olurlar.
İşte bizler; Yönetim Kurullarının mevzuattaki standartlarda günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık dönemli mikro-makro seviye detay ve genel denetimlerini Yönetim Kurulu için şeffaflık ve hazırlık denetimi, Malikler/Temsilciler Kurulları için sürekli denetim, Denetim Kurulları içinse ön denetim olacak hizmeti mevzuatın gerekliliklerini karşılayacak ve özel bir ekiple veriyoruz.

SİTE YÖNETİMLERİNDE DENETİM GİDER DEĞİL İTİBAR YATIRIMIDIR. DENETİM GİDERLERİN MALİYETİNİ AZALTIR, KURULLARIN İTİBARINI YÜKSELTİR.