Devir DenetimiKat Mülkiyetine atıfla hazırlanıp, tapuya şerh edilmiş yönetim planı gereğince belli sürelerde yönetim atama veya seçimle değişir. Site kurulumunu mevzuat gereği müteahhit firma geçici olarak kurar ve bu yönetim sürecinde tüm kat maliklerinin, temsilciler kurulunun yetkilerini kullanır. Belli bir süre sonra geçici yönetim, daimi yönetime geçmek zorundadır ve konuya hakim olmayanlarca kurulmuş olan geçici yönetim yine konuya hakim olmayan ve birliktelik içinde olmayan bir malikler iradesince teslim alınacaktır.
Tüm ezberle mali devir teslim söz konusu edilir. Oysa sitelerde çok az şey mali niteliklidir. Bilgi-beceri olmadan ve tecrübesizce alınacak yönetime aday olan bazı malikler, ne pahasına olura olsun daimi yönetime geçilsin düşüncesi içindedirler. Müteahhit siteyi personeli dahil teslim eder. Yeni gelen malikler ise toplam yanlışın farkına varmadan aynı yanlış sitemin içinde kişileri  değiştirerek, firmaları değiştirerek işlerin yola gireceğini sanırlar. Oysa site yönetimi müteahhit için angarya iken şimdi de bazı  malikler için hobi olmuştur.
Zaman içinde yanlışlar ortay çıkar, ama bu arda zaman geçmekte, giderler maliyetlenmekte, hizmet aksamakta, sakinler memnuniyeti ve emlak değeri düşmektedir ve sonunda yönetim seçimleri gelmiştir. Zaten yanlış olan bir süreç doğru şekilde teslim alınmamıştır ve doğru olmayan şeyler de doğru teslim edilemeyeceğinden, toplantılarda hakaretler, çatışmalar, tehditler derken artık site iyice sahipsizleşmiştir.
Tüm bunlara sebep sadece mali denetim üzerinden siteyi almanın yeterli olacağı inancıdır ki zaten site yönetimlerinin tüzel kişiliği olmadığından muhasebe standartlarına ve vergi usulüne uygun devir teslim hiçbir anlam taşımaz. Kasanın sayılması ve gün itibariyle banka hesaplarının tespitinden ibaret olması gereken hesap devir teslimi sanki tüm devir teslimin bütünüymüş gibi algılanır.
Bizlerin sizlere tavsiyesi, devir teslimleri;   Kat Mülkiyet Kanunu, bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddeleri, site                        yönetim planı, son toplantı ağırlıklı son üç yıl genişletilmiş toplantıların divan tutanakları, yönetim kurulu karar defteri, denetim kurulu karar defteri, resmi makamlardan gelen-giden evraklar, özel kurum ve kuruluşlardan gelen-giden evraklar, yazılım programı raporları, yapılan işler kayıtları, teklifler, sipariş evrakları, depo evrakları, irsaliye-faturalar, ödeme emirleri- ödeme makbuzları ve  siteye özel kayıtlar üzerinden  mevzuat denetimi ile yapmanızdır.