İdari Denetim



Sitelerin tüzel kişiliği yoktur. Siteler çok sahiplilikten dolayı sahipsizdir. Sitede yönetim ve denetim kurulları, çalışan personel, mali müşavir, avukat vardır da gene de gene de site her şeyiyle tüm maliklerindir. Sitelerde amaç düşük aidat üzerinden daha güvenli, daha bakımlı, daha temiz, daha şeffaf bir ortamla sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışını sağlamaktır.
Çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet   müdürü-  asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanları ile üniversite  profesyonel site yönetimi programlarını yürüten eğitmen ve site yönetimleri konusunda önde gelen medya kuruluşlarındaki yazarlardan  oluşan bir ekiple sitenizin hukuki-mali-idari-sosyal yapısını, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgen verimliliğini adınıza denetleyerek sunacağımız bir raporla dört temel giderin (enerji-personel-malzeme/bakım/onarım-idari) maliyetlerini düşürecek, hizmetlerin kalitesini artıracak olan sitenize özel sistemi mevzuat denetimi raporu içeriğinde sunuyoruz.
Yapacağımız gözlem-tespitler sonrası vereceğimiz idari rapor sizlere bir hizmet planı içeriğinde olacaktır.
Bizlerin tavsiyesi, standart operasyon yönetimi  konularında site müdürünün yanında  yüzlerce sitenin tecrübesi ile  hizmetlerin çeşitlilik ve kalitesini artırırken giderlerinin maliyetlerini düşürecek tavsiye-teklif – tecrübe paylaşımı için bizlerden mevzuat denetim hizmeti almanızdır.