Mali Denetim

Site yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur.  Site yönetimlerinde  her ne kadar mali denetimden söz edilse de  sitelerde muhasebe dahil,  mali, finans vb. kavramlar değil, hesaplar söz konusudur. Bir çok sitede defter-i kebir, mizan vs. gibi muhasebe standartlarına ve vergi usulüne göre denetim yapılmaktadır. Oysa site yönetimlerinde asıl olan mevzuat denetimidir. Mevzuat denetimi de yılın sonunda  yapılmaz, yapılmamalıdır.

Çünkü sitelerde amaç suçlu bulmak değil, suçun oluşmasını önlemek olmalıdır.

Site yönetimlerinin denetiminde her ne kadar ezber olarak rakamlar, harcamalar, faturalar akla geliyor ve denetimler o şekilde yapılıyorsa da  yönetim kurulları özellikle mevzuata uygun olmayan tasarruflarından dolayı eleştirilir ve-veya dava edilir. Malikler, deneticiler, mali işlerle meşgul olanlar , hatta yönetim kurulları dahil hiç kimse site yönetimleri mevzuatına tüm süreçleri ile hakim    olmadığından, kooperatif, dernek, şirket mevzuatlarından referansla denetim, eleştiri yaparlar. Bu ezberle mahkemelere giden malikler hem kendilerinin hem de yönetimde olanların vakit ve nakitlerini mahkeme koridorlarında, hukuk bürolarında tüketirler,  sonra da davaların uzamasından, çıkan sonucun hiçbir tarafı tatmin etmediğini şaşkınlıkla izlerler. Bizler saha tecrübeli ve akademik bilgisi ile mevzuata hakim olan ekibimizle istediğiniz dönem veya tüm zamanlar için herhangi  bir olumsuzluk olmayacak şekilde yönetim faaliyetlerini özel formatta süreç yönetmesini sağlıyor veya yine özel formatta dönemi  denetliyoruz ve gerekçeli-referanslı bir raporu değerlendirmenize sunuyoruz.
Denetimlerimizin referansı: Kat Mülkiyet Kanunu, bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddeleri, site yönetim planı, son toplantı ağırlıklı son üç yıl genişletilmiş toplantıların divan tutanakları, yönetim kurulu karar defteri, denetim  kurulu karar defteri, resmi makamlardan gelen-giden evraklar, özel kurum ve kuruluşlardan gelen-giden evraklar, yazılım programı  raporları, yapılan işler kayıtları, teklifler, sipariş evrakları, depo evrakları, irsaliye-faturalar, ödeme emirleri- ödeme makbuzları ve siteye özel kayıtlar…
Bizlerin tavsiyesi, standart resmi işlemler (iş kanunu ve mevzuatı) konularında mali müşavir desteğinin yanında asıl ve mevzuat  gereği maliklerin vicdanına, malikler jürisine hesap verecek denetimleri yaptırınız. Sitenin denetiminden deneticiler değil, kat malikleri sorumludur.