Mevzuat Denetimi

Site yönetimlerinin denetiminde her ne kadar ezber olarak rakamlar, harcamalar, faturalar akla geliyor ve denetimler o şekilde yapılıyorsa da  yönetim kurulları özellikle mevzuata uygun olmayan tasarruflarından dolayı eleştirilir ve-veya dava edilir. Malikler,  deneticiler, mali işlerle meşgul olanlar , hatta yönetim kurulları dahil hiç kimse site yönetimleri mevzuatına tüm süreçleri ile hakim    olmadığından, kooperatif, dernek, şirket mevzuatlarından referansla denetim, eleştiri yaparlar. Bu ezberle mahkemelere giden malikler hem kendilerinin hem de yönetimde olanların vakit ve nakitlerini mahkeme koridorlarında, hukuk bürolarında tüketirler, sonra da davaların uzamasından, çıkan sonucun hiçbir tarafı tatmin etmediğini şaşkınlıkla izlerler. Bizler saha tecrübeli ve akademik bilgisi ile mevzuata hakim olan ekibimizle istediğiniz dönem veya tüm zamanlar için herhangi bir olumsuzluk olmayacak şekilde yönetim faaliyetlerini özel formatta süreç yönetmesini sağlıyor veya yine özel formatta dönemi denetliyoruz ve gerekçeli-referanslı bir raporu değerlendirmenize sunuyoruz.
Denetimlerimizin referansı: Kat Mülkiyet Kanunu, bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddeleri, site  yönetim planı, son toplantı ağırlıklı son üç yıl genişletilmiş toplantıların divan tutanakları, yönetim kurulu karar defteri, denetim  kurulu karar defteri, resmi makamlardan gelen-giden evraklar, özel kurum ve kuruluşlardan gelen-giden evraklar, yazılım programı raporları, yapılan işler kayıtları, teklifler, sipariş evrakları, depo evrakları, irsaliye-faturalar, ödeme emirleri- ödeme makbuzları ve   siteye özel kayıtlar…
Bu denetimlerin Temsilciler Kurulu  tarafından alınacak bir kararla yaptırılması en doğru ve mevzuata uygun olanıdır. Çünkü Kat   Mülkiyeti Kanununda  çok açıkça denetim görev ve yetkisi kat maliklerine verilmiştir. Bilinen denetçi veya denetim kurulları, kat maliklerine denetim raporu sunmakla görevlendirilir. Deneticilerin görevlerini yapmalarından veya eksik yapmalarından dolayı kanuna bir aykırılık yoktur, çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi site yönetiminin denetiminden kat malikleri sorumludur.