Ricalar

 

Değerli Kat Maliklerimiz, Temsilcilerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetim Kurullu Üyelerimiz
Siteler çok sahiplilikten dolayı sahipsizdir. Sitelerin bilinen mevzuatı yoktur, ancak siteye özel mevzuat vardır, o da Site Yönetim Planıdır. Bu planın da kanuna muhalif hükümleri geçersizdir. Site yöneticilerimiz teveccühle seçilir, tüm iyi niyetlerine rağmen bu konuda tecrübesiz olmalarından dolayı, siteyi dernek, kooperatif, şirket gibi algılayan ve bunların mevzuatını uygulayacak mali  müşavir ve avukatlara başvurmak zorunda kalırlar. Kısa sürede yanlış tanımdan dolayı site borçlanır, yöneticiler hakkında yolsuzluk  dedikoduları ortaya çıkmaya başlar, site de komşuluk tehdit altına girer.  Konu adli makamlara taşınınca artık yanlış yol netleşir ve iyi  ki avukatımız var denir. Mahkeme hesaplar ile ilgili bilirkişi ataması yapar, iyi ki mali müşavirimiz var denir. Artık resmi bir işi olmayan, sorunların malikler genel kurulunda çözüldüğü, vergi usulüne ve muhasebe standartlarına tabi olmayan site kürsüde şirket, dernek, kooperatif muamelesi görür, dava rap saçına döner, ancak temyizde bir tetkik merci tarafından dava boşa çıkar ve sonrasında ortada  mahkeme koridorlarında boşa gitmiş vakit, bürolarda harcanmış nakitlerden başka bir şey kalmaz.
Rica ediyoruz, ne aidatların yükseltilmesine, ne site hayatının zorlaştırılmasına, ne yöneticinizin, ne deneticinizin zan altında kalmasına,  ne sakinler memnuniyetsizliğine, ne emlak değerinin düşüşüne müsaade etmeyin
Kat Mülkiyet Kanunu, bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddeleri, site  yönetim planı, son toplantı ağırlıklı son    üç yıl genişletilmiş toplantıların divan tutanakları, yönetim kurulu karar defteri, denetim   kurulu karar defteri, resmi makamlardan gelen- giden evraklar, özel kurum ve kuruluşlardan gelen-giden evraklar, yazılım programı   raporları, yapılan işler kayıtları, teklifler, sipariş   evrakları, depo evrakları, irsaliye-faturalar, ödeme emirleri- ödeme makbuzları ve  siteye özel kayıtlar gibi tüm detayları ile referanslı  denetim yapabilecek site yönetimi konusunda saha tecrübeli ve akademik bilgili, üniversitede bu konuda sertifika programı yönetmeni,    mimar, mühendis, site yönetimleri danışmanlarından oluşan  ekibimize mevzuat denetimini yaptırınız.
Bu denetimlerin Temsilciler Kurulu  tarafından alınacak bir kararla yaptırılması en doğru ve mevzuata uygun olanıdır. Çünkü Kat         Mülkiyeti Kanununda  çok açıkça denetim görev ve yetkisi kat maliklerine verilmiştir. Bilinen denetçi veya denetim kurulları, kat   maliklerine denetim raporu sunmakla görevlendirilir. Deneticilerin görevlerini yapmalarından veya eksik yapmalarından dolayı  kanuna bir aykırılık yoktur, çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi site yönetiminin denetiminden kat malikleri sorumludur.