Ücretlendirme

 

…SİTE YÖNETİMLERİNDE DOĞRU DENETİM GİDER DEĞİL İTİBAR YATIRIMIDIR. DOĞRU DENETİM GİDERLERİN MALİYETİNİ AZALTIR,  KURULLARIN İTİBARINI YÜKSELTİR…

Denetimlerimizin referansı: Kat Mülkiyet Kanunu, bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddeleri, site yönetim planı, son toplantı ağırlıklı son üç yıl genişletilmiş toplantıların divan tutanakları, yönetim kurulu karar defteri, denetim  kurulu karar defteri, resmi makamlardan gelen-giden evraklar, özel kurum ve kuruluşlardan gelen-giden evraklar, yazılım programı  raporları, yapılan işler kayıtları, teklifler, sipariş evrakları, depo evrakları, irsaliye-faturalar, ödeme emirleri- ödeme makbuzları ve  siteye özel kayıtlar…
Bu denetimlerin Temsilciler Kurulu  tarafından alınacak bir kararla yaptırılması en doğru ve mevzuata uygun olanıdır. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanununda  çok açıkça denetim görev ve yetkisi kat maliklerine verilmiştir. Bilinen denetçi veya denetim kurulları, kat    maliklerine denetim raporu sunmakla görevlendirilir. Deneticilerin görevlerini yapmalarından veya eksik yapmalarından dolayı kanuna bir aykırılık yoktur, çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi site yönetiminin denetiminden kat malikleri sorumludur 
Sitelerde sorun, harcamaların yanlış-doğru  yere, fazla veya eksik yapılmış olması değil, sorun yukarıda saydığımız denetim referanslarına aykırı iş işlem harcama yapılmasıdır .
Kat malikleri /temsilciler kurulu, yönetim kurulları hatta denetim kurulları bizlere yaptıracakları denetimlere yapacakları harcamaları  gereksiz bir gider olarak görmemelidir. Çünkü malikler geceli-gündüzlü olarak site için yaptığınız çabaları çabuk unuturlar, hatta görmezler, hatta hizmet talip olmasaydınız derler ve sizi rakamlarla denetlemeye kalkarlar hatta çevrede dedikodunuzu yapabilir, iftira atabilir, hakkınızda davalar açabilir.
Sitelerde dört tip denetim söz konusudur. Mevzuat denetimi, idari denetim, mali denetim, devir denetimi. Mevzuat denetimi diğerlerini de kapsayan içerikte temel detayda bir denetimdir. Bizlerin tavsiyesi de  mevzuat denetimi yaptırmanızdır. Site yönetimlerinin tüzel kişiliği olmadığından mahkeme tarafından atanmadıkça hiçbir denetimin resmi geçerliliği yoktur, tüm denetimler malikler vicdanına hitap der.
Oysa saat saat, gün gün takip ile aylık denetim raporunu askıya çıkarıp- iletişim kaynaklarında imzamız ile yayınlarsanız, hiç kimse  bu tip bir ortamı bulmaz.
Ücretlendirme: Tüm web sitesinde gerekçesi, hukuki  durumu, içerik ayrıntıları bulunan denetimleri denetimin yapıldığı dönemin aidat-enerji- aidat dışı gider avansı- aidat dışı gelirler toplamın  %1 miktarı kadarı + KDV olarak ücretlendirilmektedir. Her halükarda  hizmet bedeli geçerli giydirilmiş asgari ücret miktarı +KDV-dir.
Profesyonel saha tecrübeli ve akademik personelimizle hizmetinizdeyiz. Diğer hizmetlerimiz için lütfen temel web sitemizi ziyaret ediniz:
www.konutsitesiyonetimi.com