YetkimizSite yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur.
Site yönetimlerine veya denetim kurullarına seçileceklerle ilgili standartlar-kısıtlamalar da yoktur.
Site yönetim kurulları, kanunda, kat maliklerinin vekili olarak tanımlanmışken, denetim kurullarının oluşturulması bile yönetim planını hazırlayıp tapuya şerhe veren müteahhitlerin-ilk maliklerin inisiyatifine bırakılmıştır.
Çünkü sitenin denetiminden kat malikleri sorumludur hak sahibidir.
Yönetim planında belirtilmişse, kanunen malikler arasından seçimle atananlarla kurulan denetim kurulları yalnızca malikler kuruluna rapor sunmaktan sorumludur.
Bu kuruldaki kişiler denetim yapmaktan hukuki-mali-idari-sosyal olarak anlamak, bilgili olmak zorunda değildir. Bu kurullar maliktir ve gördükleri, anladıkları, tasvip edip-etmedikleri konusunda rapor hazırlar ve maliklere sunarlar.
Sitelerde yönetim veya denetimden dolayı kat malikleri resmi mercileri davet etmedikçe suç oluşmaz. Çünkü kanunda açıkça yönetici, denetici, malikler arasındaki sorunlar kat malikler kurulunda çözüleceğine dair net hüküm vardır ve çünkü sitelerin tüzel kişiliği yoktur.
Tüm bu açıklamalar ile kat malikleri site yönetimi konusunda saha tecrübeli ve akademik bilgili, üniversitede bu konuda sertifika programı yönetmeni, mimar, mühendis, site yönetimleri danışmanlarından oluşan bir ekipten hem malikler vicdanını, hem mevzuat gereklerini dikkate alan bir denetim hizmeti ile en süt seviye site huzurunu sağlamış olacak, komşuluk hukuku içinde hareket edebilecektir.
Bu raporlarımız mahkemelerde de denetim kurullarının raporlarının çok çok ilerisinde dikkate alınacak gerekçe ve kanun referanslı dayanaklarla hazırlanmakta ve askıya çıkartılabilir, sosyal medyada, web sitesinde, site yazılım programlarında yayınlanabilir, mahkemelere sunulabilir özel bir formatta  imza altına alınmaktadır
Üniversite eğitmenlik, emlak müşavirliği, mimar-mühendis  sertifika ve diplomaları ve saha/akademik kitaplarımız ile sektördeki tanınmışlığımız ve site yönetimlerinde otorite kabul edilmişliğimize dair bilgi-belgeye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.