Ekibimiz


SİTENİN DENETİMİNDEN SORUMLU OLAN, KAT MALİKLERİDİR.

Kat Mülkiyet Kanununa göre,  sekiz ve daha fazla bağımsız bölümü olan  gayrimenkullerde yönetici-yönetim kurulu zorunlu iken, denetici müessesesi mecburi, kanuni, mevzuatsal bir zorunlulukta değildir. Genellikle,  yönetim planında böyle bir müessese  öngörülür ve site yönetiminin denetimini maliklerin kendi aralarından bir kişi veya  kurula verilir.
Siteler ne dernek, ne kooperatif ne de şirket olmamasına rağmen, maalesef bazı denetici olarak seçimle atanan malikler site yönetiminin denetimini mali bir prosedür olarak görmektedir. Oysa, konut sitelerinin yönetimi vardır da tüzel kişiliği yoktur,  vergi numarası vardır da vergi usul kanununa tabi değildi, muhasebesi vardır da Türkiye Muhasebe Standartlarından istisnadır.
Dernek, kooperatif, şirketlerdekine benzer denetim, sitenin huzurunu bozacak ve yönetim kurullarının sonu beraatla bitse bile adliye koridorlarında vakit ve nakit kaybına sebebiyet verecek, komşuluk hukuku değil, adli hukuk devrede olacaktır. Tecrübelerimizle sabittir  ki birincisi kahve içmeye, diğeri ise adliyeye  götürür.
Temel site yönetimi  mevzuatına ve yönetim planına  uygun, site yönetimleri felsefesi ve yaşam kültürü ile komşuluk hukukuna paralel olarak hazırladığımız özel  Site Denetim  Rehberi üzerinden saatlik, günlük, haftalık veriler üzerinden ayda bir yönetim kurulu adına üç  ayda bir de ön-denetim olarak denetim  kuruluna ve yıllık malikler/temsilciler kuruluna seçtiğiniz raporu  hazırlar, değerlendirmenize sunabilecek , çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-  asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanları ile üniversite profesyonel site yönetimi programlarını yürüten eğitmen ve site yönetimleri konusunda önde gelen medya kuruluşlarındaki yazarlardan  oluşan bir ekibiz.
SİTENİN DENETİMİNİ YIL SONUNA BIRAKMAYINIZ, SAAT SAAT,GÜN GÜN DENETİMİ YAPTIRINIZ…

Detay için lütfen inceleyiniz:  Başdenetmen CV